Selecteer een pagina

Op de bieren van Konrad staat naast het alcoholpercentage nog een getal, bijvoorbeeld 14°. Dat tweede getal is het extractgehalte van het bier. Dat getal bepaalt het accijnstarief.

Het extractgehalte is de som van de hoeveelheid opgeloste vaste stoffen die in het bier zitten vóór gisting en van de stoffen die daarna worden toegevoegd, bij een temperatuur van 20 graden en per 100 gram vaste stof.

De vaste stoffen vóór gisting worden ook wel het wortmengsel genoemd, Het bestaat voor een belangrijk deel uit koolhydraten (suikers). Een extractgehalte van 14° betekent dat 100 gram wort bij 20 graden Celcius 14 gram suikers bevat.

Het getal geeft, met andere woorden, de dichtheid van de oplossing aan. Je kunt ook zeggen dat het vertelt hoe zwaar het bier is. Sommige bierkenners zeggen ook wel dat het getal het gewicht is van alles, uitgezonderd water. Maar dat is onjuist.

Het extractgehalte wordt uitgedrukt in graden plato (°P). Dit is niet de beroemde Griekse filosoof die we kennen van de platonische liefde, maar de Duitser Fritz Plato. Hij verbeterde de meetmethode van het extractgehalte die in 1843 was ontwikkeld door de Oostenrijkse chemicus Karl Josef Balling.

Het extractgehalte wordt dus doorgaans opgegeven in hoeveelheid Plato. Maar er zijn ook enkele brouwers die de eenheid Balling gebruiken. Balling ging niet uit van een temperatuur van 20 graden, maar van 17,5 graden Celcius. Daardoor is er een klein verschil tussen het Plato en Balling (14° Plato is 13,94° Balling).

Balling woonde in zijn jeugd in Pilsen, de plaats waar het pils is uitgevonden. Hij studeerde en woonde later in Praag en werd een specialist op het gebied van suikers. Plato maakte op basis van onderzoek van Balling een toestel, ook wel de suikermeter genoemd, om het extractgehalte te kunnen meten en mocht zijn naam verbinden aan de eenheid.

In Nederland is vermelding van het extractgehalte op bieretiketten verboden volgens artikel 7.3 van de bierverordening. In België mag het, maar hoeft het niet. In Tsjechië wordt het extractgehalte als een belangrijk gegeven beschouwd en wordt het prominent op het etiket geplaatst.

 

Plato en bieraccijns